Meny

2019

 2019

 

Torsdag 7. februar  kl. 17:00

Besøk på Nasjonalbiblioteket

Vi markerer at 2019 er vårt nasjonale bokår med et besøk i Nasjonalbiblioteket som i år også feirer 500-årsjubileet for trykkingen av de første norske bøkene. Vi vil få en presentasjon av bibliotekets oppgaver og samlinger, og en omvisning på huset.  Oppmøte ved hovedinngangen i Henrik Ibsens gate 110 (det tidligere Universitetsbiblioteket).

 

Onsdag 27. februar kl. 18:00

Gjellestad, det nyoppdagede gravfeltet ved E6 nord for Halden.

Ved hjelp av moderne metoder har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Østfold fylkeskommune avdekket spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune. Vikingskipsfunnet ligger i dag rett under matjorden på ca. en halv meters dyp og tegner seg i datamaterialet som en stor, klar skipsformet struktur innenfor en større sirkel. Møtet holdes i Asker bibliotek hvor arkeolog Lars Gustavsen fra NIKU vil fortelle om dette unike funnet.

 

Torsdag 7. mars kl. 18:00

Yngeve Hågensen og Wøien guttehjem

Den tidligere LO-høvdingen Yngve Hågensen tilbrakte en del av sin ungdomstid etter krigen på Wøyen guttehjem. Nå kommer han tilbake for å fortelle om disse årene, om skolegang på Skui skole, om gårdsarbeidet og om idretten. Hågensen kommer sikkert også inn på hvordan han fikk interesse for fagforeningssaker og for politikk generelt. Sted: Vinkelgården, Wøyen gård. Forhåndspåmelding til ole.disen@gmail.com eller 915 70 979.

 

Onsdag 20. mars kl. 18:00

Årsmøte Asker og Bærum Historielag.

Etter årsmøtet holder professor Janne Bondi Johannessen foredrag med tittelen «Er det lenger noen forskjell på dialektene i våre bygder? Eller snakker vi nå likt, uansett hvor vi kommer fra?» Om dette og om språkutviklingen i Asker og Bærum på Bekkestua bibliotek.

 

Lørdag 6. april Asker kirke kl. 13:30

Vandring fra Asker kirke til Tanum kirke

Vårens første vandring går langs gamle ferdselsårer som kongevei, Ringeriksvei, oldtidsvei og kirkevei fra Asker kirke og til Tanum kirke. I dag heter disse veiene Kirkeveien, Skustadgata, Billingstadveien og Tanumveien. Underveis blir det noen stopp – både for informasjon om hva vi ser, og for å hvile. Turen tar ca.  2 timer. Benytter du egen bil, kan du parkere den ved Tanum kirke og vi organiserer busstransport med avgang kl. 13:00 til Asker kirke. Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole H.P. Disen, telefon         915 70 979.

 

Lørdag 27, april kl. 09:00

Busstur til grensefestninger

«300 år med festninger i «grenseland» – fra Blaker skanse (1682) via Urskog Fort (1901) til Trøgstad fort (1912) og Nikebatteri (1959-1991)». Busstur med lun lunsj ( kr. 295,- inkludert) på historiske Eidsverket i Bjørkelangen. Start fra Bjørnegård skole kl. 09:15, fra Sandvika stasjon kl. 09:20. Retur ca. kl. 18:00. Deltakerpris: kr. 575,- for medlemmer, kr. 700,- for ikkemedlemmer. Påmelding til frodahl@online.no eller sms 9245 2000. innen 20. april. Vennligst forhåndsbetal til vår konto nr.1627.07.25639 eller Vipps nr. 12239. Angi at betalingen gjelder tur 27.04.2019 og hvem betalingen gjelder i meldingsfeltet. Når betaling foreligger bekreftes deltakelse.

 

Tirsdag 7. mai kl. 17:00

Brønnøya – kalkindustri og bilfri perle

Brønnøya er ekstra vakker om våren og innbyr til vandring på bilfrie stier. Men vi skal ikke bare nyte grønnsvær, blomster og fuglesang, vi skal også få et innblikk i øyas historie fra den gang kalken var en viktig industri. Brønnøya var en perle i denne sammenheng, ikke bare var kalksteinen av beste kvalitet, den ble også tidlig oppdaget og tatt i bruk. Oppmøte ved kabelfergen kl. 17:00. Beregn god tid til parkering, enten i Vestre vei ved Søndre brygge eller i Søndre vei ved krysset mot Vendla. Kabelfergen har begrenset kapasitet og det vil nok bli behov for flere turer over sundet.

 

Søndag 26. mai

Museumsdag på Asker museum. Vi er tilstede med informasjon og gode tilbud fra vårt boklager.

 

Lørdag 1. juni kl. 13:00

Fornebu 80 år

For 80 år siden, den 1. juni 1939, åpnet Fornebu for flytrafikk og erstattet dermed flyplassen på Kjeller og sjøflyhavna på Gressholmen som Norges hovedflyplass. Men i 1998 var det slutt, da overtok Gardermoen.  Vi vil markere jubileet med en mimrevandring i området med start ved flytårnet på Gamle Fornebu.

 

Torsdag 13. juni kl. 17:00

Besøk på VEAS

Vi besøker VEAS-anlegget på Bjerkås som siden 1980-tallet har vært avgjørende for kloakkrensing og vannkvalitet rundt og i Oslofjorden.  Over en strekning på 42 km fra Bryn i Oslo bringer tunnelen med seg kloakk fra hundretusener av mennesker til renseanlegget i Asker. Etter å ha befridd kloakkvannet for fosfor, nitrogen og ammoniakk, i tillegg til alt det rare som folk kaster i do, blir det rene vannet sluppet i fjorden på 50 m dyp, 750 m fra land. Oppmøte hos VEAS på Bjerkåsholmen nær grensen mot Slemmestad.

 

Laste programmet ned som PDF? Det gjør du her

Tidligere års programmer finner du her

Adresse

c/o Bjørn Frodahl
Skogvn. 115 B
N-1369 Stabekk

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer