Meny

Om Historielaget

Asker og Bærum Historielag ble stiftet på Løkke restaurant i Sandvika 13. oktober 1952. Initiativet til et historielag i våre to kommuner kom fra Hans Chr. Mamen.  Lagets formål med senere justeringer er å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Løkke restaurant 1983. Fotograf ukjent / Bæum bibliotekssamling

Lagets virksomhet kommer særlig til uttrykk gjennom årboka og gjennom det halvårlige programmet som meddeles medlemmene.  Her trekkes lokalhistorien fram gjennom foredrag og vandringer i nærområdet, men det settes også opp bussturer til historisk interessante steder, særlig på Østlandet. Innimellom har vi også besøkt steder i utlandet som Bohuslän, Skottland og Sønderjylland. Asker og Bærum historielag har omlag 1 000 medlemmer (2022)

I tillegg til årboka har Historielaget gjennom årene selv utgitt, eller bidratt til utgivelsen av en rekke bøker med lokalhistoriske temaer, som f.eks. «Brent kalk», «Blant kunstnere i det gamle Asker», «Tanumplatået» og to bøker om Vestmarkas veifar og plasser.

Historielaget har videre bidratt til, eller stått for rydding og bevaring av flere kalkovner og etablering av kulturstier i begge våre kommuner.  Laget har opprettet en fadderordning for kulturminner for å unngå at de går i glemmeboka. Historielaget er høringsinstans ved utbyggingsprosjekter i begge kommuner.

 

Adresse

c/o                               Steinar Kristensen
Brendsvollveien 15
1383 Asker

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer