Meny

Om Historielaget

Løkke restaurant 1983. Fotograf ukjent / Bæum bibliotekssamling

Asker og Bærum Historielag ble stiftet på Løkke restaurant i Sandvika 13. oktober 1952. Initiativet til et historielag i våre to kommuner kom fra Hans Chr. Mamen.  Lagets formål med senere justeringer er å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Lagets virksomhet kommer særlig til uttrykk gjennom årboka og gjennom det halvårlige programmet som meddeles medlemmene.  Her trekkes lokalhistorien fram gjennom foredrag og vandringer i nærområdet, men det settes også opp bussturer til historisk interessante steder, særlig på Østlandet. Innimellom har vi også besøkt steder i utlandet som Bohuslän, Skottland og Sønderjylland. Asker og Bærum historielag har omlag 1 000 medlemmer (2022)

I tillegg til årboka har Historielaget gjennom årene selv utgitt, eller bidratt til utgivelsen av en rekke bøker med lokalhistoriske temaer, som f.eks. «Brent kalk», «Blant kunstnere i det gamle Asker», «Tanumplatået» og to bøker om Vestmarkas veifar og plasser.

Historielaget har videre bidratt til, eller stått for rydding og bevaring av flere kalkovner og etablering av kulturstier i begge våre kommuner.  Laget har opprettet en fadderordning for kulturminner for å unngå at de går i glemmeboka. Historielaget er høringsinstans ved utbyggingsprosjekter i begge kommuner.

 

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer