Meny

Dokumenter

Styrereferater

Årsmøtereferater

Personvern og medlemsavtale

Asker og Bærum Historielag tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle
personopplysninger på en forsvarlig måte. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til
deg som enkeltperson.

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen, herunder gi
god oppfølging og service til medlemmene.

Asker og Bærum Historielag innhenter og behandler ikke sensitive personopplysninger (eksempelvis
fullt fødselsnummer).

Vi distribuerer ikke innhentede personopplysninger for kommersielle formål.

 

Adresse

c/o Bjørn Frodahl
Skogvn. 115 B
N-1369 Stabekk

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer