Meny

Mamenprisen til Bård Mostveit og John R. Hanevold 2020

Mye av arbeidet i Historielaget faller på styret. Selvsagt, det er jo derfor vi er valgt til dette vervet.  Men aktiviteten ville ikke vært så høy, om det ikke hadde vært for entusiastiske og arbeidsvillige personer blant lagets øvrige medlemmer.

I dag skal vi hedre to slike medlemmer som har gjort en fremragende innsats i den praktiske gjennomføringen av viktige restaureringsprosjekter:  Bård Mostveit og John Hanevold.  Både i Asker og i Bærum er det spor og ruiner etter kalkovner rundt på gårdene, såkalte bondekalkovner.  Gjennom årene har Historielaget sørget for å avdekke og restaurere noen av dem som eksempler på tidligere tiders industrivirksomhet.  Men ingenting varer evig, heller ikke restaurerte kalkovner. Av og til må det tas et krafttak for å hindre videre forfall og for å sikre slike kulturminner for framtida.

I Asker har John stått på for å sikre fortsatt eksistens for Finsrud kalkovn og for kalkovnen på Hvalstrand.  Tidligere har John vært den drivende kraft i ryddingen av Prinsehaugen ved Asker kirke og i restaureringen av Vøyensmia.

I Bærum var kalkovnen på Ringi i ferd med å falle sammen. Bård var prosjektleder for en profesjonell restaurering av ovnen. Bård har også vært dugnadsleder ved restaureringen av torvtørkehuset på Semsmåsan i Vestmarka, og han vedlikeholder pilgrimsleden gjennom Bærum.

 

Ole Disen i mellom Mamenprisens to vinnere 2020: Bård Mostveit (t.v.) og John Rudolf Hanevold (t.h.)

Både Bård og John er for øvrig fadderledere i hver sin kommune, og begge har en fortid i lagets styre.

Prisen denne gang, et stemningsfullt foto fra Ståvivananet, er utført av Svein Holo.

 

OHPD 31.5.21

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer