Meny

Sammenkomst for frivilligheten i Historielaget
Styremedlem Vidar Ekstrøm informerer om Historielagets pågående og planlagte prosjekter.

Styremedlem Vidar Ekstrøm informerer om Historielagets pågående og planlagte prosjekter.

Det meste av virksomheten i Asker og Bærum Historielag foregår gjennom frivillig innsats og dugnader. Den 25. november hadde Styret invitert alle de som har aktivt deltatt i dette arbeidet til en liten sammenkomst på Øvre Sem Gård. Her ble det informert om både pågående og kommende prosjekter i Historielagets regi.

Blant annet er fadderordningen under lupen, og her er det nok mulig å gjøre noen grep. På noen kulturminner er det påkrevet med mer innsats enn på andre, for eksempel gror det godt med ugress rundt flere av kalkovnene, og det krever årlig rydding. Andre kulturminner er mindre utsatt og krever mer et jevnt tilsyn – og varsling hvis det er påkrevet. Vi vil i 2024 invitere til dugnadsgrupper som på avtalte datoer og i sosialt fellesskap tar i et tak ved et

En både hyggelig og nyttig sammenkomst på Øvre Sem Gård.

En både hyggelig og nyttig sammenkomst på Øvre Sem Gård.

eller flere av kulturminnene. Er du interessert i å være med på dette – kontakt oss på post@abhistorielag.no

Et nytt prosjekt som er under utvikling er Asker-vassdraget og den historien som ligger bak. Det er etablert noen prosjektgrupper. Mer informasjon vil komme.

Vi er også i gang med et bokprosjekt hvor vi ønsker å gi bøker til skoler, innbyggersenter, institusjoner og andre møteplasser hvor bøkene vil gjøre bedre nytte enn å støve ned på vårt lager. Har du forslag her, kontakt oss gjerne på vår e-post.

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer