Meny

Gjellestad, det nyoppdagede gravfeltet ved E6 nord for Halden
27.02.19

Gjellestad, det nyoppdagede gravfeltet ved E6 nord for Halden. 

Ved hjelp av moderne metoder har Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU) og Østfold fylkeskommune avdekket spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.

Arkeologene har blant annet benyttet en motorisert georadar ved Jellhaugen. Teknologien er utviklet av NIKU i samarbeid med flere internasjonale partnere som er organisert i the Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro).

Vikingskipsfunnet ligger i dag rett under matjorden på ca. en halv meters dyp og tegner seg i datamaterialet som en stor, klar skipsformet struktur innenfor en større sirkel.

 

Asker og Bærum historielag har invitert arkeolog Lars Gustavsen fra NIKU, som kommer til Asker bibliotek og forteller om dette unike funnet og de moderne metodene som er benyttet.

Dato: 27.02.

Tidspunkt: Kl. 18:00

Sted: Asker bibliotek

 

Referat:

Omlag 50 engasjerte medlemmer hadde tatt turen til Asker bibliotek denne kvelden for å høre arkeolog og forsker Lars Gustavsen fortelle om de nye oppdagelsene som er gjort ved Gjellhaug nord for Halden. Med ny og spennende teknologi, bland annet georadar, dvs. en jordradar, har arkeologer funnet spor etter både hus, gravhauger og et skip uten å ta et  eneste spadetak i jorden. Dette har vært alle arkeologers drøm, og nå har det blitt virkelighet. Gustavsen fortalte om historikken på stedet og hadde flere anekdoter om den store Jellhaugen som ligger der fremdeles, endog i restaurert form, med en høyde på ca 10 meter og med en diameter på omlag 85 meter. Gustavsen viste kart, bilder og filmsnutter som tydelig viste sporene under bakken. Gjennom sammenligninger med andre skipsfunn fra f.eks. Sutton Hoo i England fra 5-600-tallet og våre egne skipsfunn fra vikingtid, plasserte Gustavsen Gjellestadskipet inn i både materielle, kulturelle og politiske rammer. Spørsmålene fra salen ble utførlig besvart. Vi takker Gustavsen for at han kunne komme og dele denne verdensnyheten med Asker og Bærum historielag.

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer