Meny

Årsmøte 2024
19.03.24

Tirsdag 19. mars kl. 18. Årsmøte på Bekkestua bibliotek med foredrag om skogfinner.
Etter at ordinære årsmøtesaker er behandlet, vil styreleder i Skogfinneforeningen, Rune Hernes Bjerke,  foredra om spor etter skogfinnene i vårt område. Foredraget starter etter at årsmøtet er gjennomført. Kaffe og kaker serveres.

Svedjebruk i Finland, foto fra 1893. Foto: I. K. Inha

Svedjebruk i Finland, foto fra 1893. Foto: I. K. Inha

Litt fra skogfinnenes historie

Mange av skogfinnene kom fra de store skogene i Midt-Finland, i det området som kalles Savolax. Til Norge kom de i to større migrasjoner: Den første Den første rundt 1630-årene, mens flere kom etter 1646 (den første registreringen av bosettingene).

Savolax kjennetegnes av store skogområder, og dette definerte også levemåten til innbyggerne. Her ble det nemlig utviklet en spesiell dyrkningsteknikk som skulle komme til å prege den skogfinske kulturen i stor grad. Svedjebruk betyr dyrking av matvekster på nybrente områder.

At de var å finne i de østnorske skogene fra midten av 1600-tallet er det imidlertid ikke tvil om. Det er dokumentert skogfinske bosetninger så langt vest som i Sigdal og Modum. I Lier har vi området mellom Lier, Drammen og Modum, som kalles Finnemarka. Der har det bodd en stor gruppe skogfinner. Vi har også hatt en rekke bosettinger av skogfinner i Vestmarka, både før og etter registreringen i 1646.

De fleste bosatte seg likevel øst for Glomma, mellom Eidskog i sør, og Trysil i nord. Der har vi området som omtales som ”Finnskogen”.

Lenke til Skogfinneforeningen: Skogfinneforeningen

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer