Asker og Bærum Historielag tar vare på lokalhistorien og trekker fram skjulte og synlige kulturminner på møter, turer og i lokalhistorisk litteratur.

Første arrangement - NB! Avlyst!:

Vandringen langs Drengsrud kultursti onsdag 4. april er besluttet utsatt til høsten. Snømengdene langs kulturstien er så betydelige at det er vår vurderin at en gjennomføring av turen tidlig i april, vanskelig vil la seg gjennomføre. Vi kommer tilbake til nytt tidspunkt for vandringen i vårt høstprogram. Neste arrangement blir derfor,

Neste arrangement:

Mandag 23. april - kl. 18:00: Vandring over Jongsåsen langs kongevei, kalksjakter, rettersted og kalkovn.
Fremmøte ved den nordligste hovedinngangen til Sandvika Storsenter i Claude Monets allé. Varighet ca. 2 timer.

Følg med i historielagets vårprpgram for 2018

Følg oss på sosiale media:
 
Vi oppfordrer alle medlemmmene til å oppgi e.post adresse slik at styret enklere kan sende ut invitasjoner og annen informasjon utover det som er planlagt i sesongprogrammet. Benytt gjerne kontaktskjemaet nedenfor, eller send direkte til post@abhistorielag.no.
Velkommen som medlem av Asker og Bærum Historielag.
Oppgi navn, adresse, telefonnr. og e.postadresse i kontaktskjemaet og trykk "Send".
Årskontingent kr. 250. Årboka gratis tilsendt i posten.

Bli medlem!

*
*