Asker og Bærum Historielag tar vare på lokalhistorien og trekker fram skjulte og synlige kulturminner på møter, turer og i lokalhistorisk litteratur.

Første arrangement:

Onsdag 21. mars - kl. 18:00 Historielagets årsmøte. Venskaben, Asker sentrum.
Merk! Årsmøtet ble kunngjort i medlemsbrev 19. januar til alle medlemmer med registrert e-postadresse og 22. januar til øvrige medlemmer med ordinær post. Styrets årsmelding og regnskap for 2017 sendes uke 9 alle medlemmer pr. henholdsvis e-post og ordinær post.
Da årsmøtepapirene ikke deles ut på årsmøtet, ber vi om at det tilsendte materialet medbringes til møtet.
For informasjon om dagsorden, klikk på linken "se eget oppslag" nedefor:

Etter årsmøtet: «Ingen fremtid uten fortid». Foredrag av Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø om balansen mellom vekst og vern i våre tettbebyggede områder.

Programendring - Neste arrangement:

Vandringen langs Drengsrud kultursti onsdag 4. april er besluttet utsatt til høsten. Snømengdene langs kulturstien er så betydelige at det er vårg vurderin at en gjennomføring av turen tidlig i april, vanskelig vil la seg gjennomføre. Vi kommer tilbake til nytt tidspunkt for vandringen i vårt høstprogram. Neste arrangement blir derfor,

Mandag 23. april - kl. 18:00: Vandring over Jongsåsen langs kongevei, kalksjakter, rettersted og kalkovn.
Fremmøte ved den nordligste hovedinngangen til Sandvika Storsenter i Claude Monets allé. Varighet ca. 2 tim


Følg med i historielagets vårprpgram for 2018

Følg oss på sosiale media:
 
Vi oppfordrer alle medlemmmene til å oppgi e.post adresse slik at styret enklere kan sende ut invitasjoner og annen informasjon utover det som er planlagt i sesongprogrammet. Benytt gjerne kontaktskjemaet nedenfor, eller send direkte til post@abhistorielag.no.
Velkommen som medlem av Asker og Bærum Historielag.
Oppgi navn, adresse, telefonnr. og e.postadresse i kontaktskjemaet og trykk "Send".
Årskontingent kr. 250. Årboka gratis tilsendt i posten.

Bli medlem!

*
*