Asker og Bærum Historielag tar vare på lokalhistorien og trekker fram skjulte og synlige kulturminner på møter, turer og i lokalhistorisk litteratur.

Første arrangement:

Lørdag 3. mars - Forsvarets flysamling på Gardermoen. (NB Bemerk datoen)
Busstur til samlingen som huser Luftforsvarets flytyper etter 1940, samt et par av tyskernes fly fra krigen i Norge. Fremmøte kl. 09:30 Asker stasjon, 09:45 Bjørnegård skole eller 09:50 Sandvika stasjon. Retur innen kl. 15:00. Pris medlemmer: kr. 350,- - ikkemedlemmer kr. 425,- Forhåndspåmelding.

Neste arrangement:

Onsdag 21. mars - kl. 18:00 Historielagets årsmøte. Venskaben, Asker sentrum.
Etter årsmøtet: «Ingen fremtid uten fortid». Foredrag av Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø om balansen mellom vekst og vern i våre tettbebyggede områder.
Følg med i historielagets vårprpgram for 2018

Følg oss på sosiale media:
 
Vi oppfordrer alle medlemmmene til å oppgi e.post adresse slik at styret enklere kan sende ut invitasjoner og annen informasjon utover det som er planlagt i sesongprogrammet. Benytt gjerne kontaktskjemaet nedenfor, eller send direkte til post@abhistorielag.no.
Velkommen som medlem av Asker og Bærum Historielag.
Oppgi navn, adresse, telefonnr. og e.postadresse i kontaktskjemaet og trykk "Send".
Årskontingent kr. 250. Årboka gratis tilsendt i posten.

Bli medlem!

*
*