Meny

Årbok for Asker og Bærum Historielag – skrift nr. 56 – 2016

Informasjon

Årsak og virkning er to vesentlige og helt nødvendige begreper for å forstå hvorfor vi som enkeltmennesker og verden som helhet befinner
seg der vi er. Dette året, 2015, har vært et jubileumsår for begivenheter knyttet til 2.verdenskrig og nordmenns opplevelse av den. Det er 75 år siden krigen begynte, og det er 70 år siden den ble avsluttet. I mange sammenhenger har de fem krigsårene vært markert, og det har vært mange feiringer av maidagene i 1945.

Historielagets årbok 2016 har tekster knyttet til disse viktige årene, men vår lokale historie er så mye mer. Årets innhold følger en firedelt hovedinndeling. Det begynner med tekster knyttet til generell lokal historie, følges opp med omtale av næeringslivets utvikling, av bygdenes infrastruktur, og av temaet krig og politikk. Alt i alt strekker innholdet seg tidsmessig over en periode på 200 år.

Du som leser, er en del av denne historien. Rammen rundt våre liv idag, har i hay grad sin opprinnelse i det som har skjedd i lokalmiljøet i denne perioden. Årsak og virkning er forklarende begreper.

Velkommen til Årboken!
Hilsen redaksjonskomitéen
Tor Wisting

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer