Meny

Årbok for Asker og Bærum Historielag – Skrift 55 – 2015

Informasjon

Asker og Bærum Historielags Årbok nr 55 foreligger nå under temaet Asker og Bærum i historisk lys. Fra å være et tynt befolket område med hovedvekt på landbruk, har bygdene utviklet seg med et høyst variert næringsliv, ofte basert på moderne, fremtidsrettet høyteknologi.

I årets Årbok vil vi gjennom et utvalg artikler vise sider av denne utviklingen, og forutsetningen for at vi er der vi er idag. Innholdet presenteres i tre hoveddeler: Asker og Bærum slik det den gang var, hvordan det var i krigsårene, og utviklingen av infrastrukturen – det som muliggjorde moderniseringen vi i dag tar som en selvfølge.
Fra det historiske tilbakeblikket kan spesielt nevnes artikkelen om Nesøygodset, på mange måter en maktfaktor på 1600-1700-tallet, og hvordan dette godsets eiere disponerte store områder i Sør-Norge. Forholdet til Kjørbo og Lysaker er gitt omfattende omtale. En rekke artikkler viser eksempler på en rivende utvikling som hvordan Nordre Høvik ble bygget ut og «den gang Borgen var Askers perle». Her kan også nevnes Bærum sykehus utvikling de første 25 år, historien om Hamang papirfabrikk, og om Høvik Lervarefabrikk, to tidlige industribedrifter i Bærum.

Avdelingen som omhandler forholdene under kridsårene inneholder artikler om alle de problemene fri idrettsutøvelse møtte, og hvordan okkupasjonsmakten grep inn mot det de mente var politiske demonstrasjoner. Hva som skjedde med Sportsklubben Grane, Asker Skiklubb og Asker Idrettslag er omfattende behandlet.
En artikkel presenterer relativt ukjent stoff om Fornebu Arbeidsleir. I den nordre del av den nye flyplassen, i Dumpa, var det anlagt en arbeidsleir for hva man kalt mindre farlige krigsfanger. Artikkelen er en dagboksberetning skrevet av professor Bjørn Føyn som sammen med andre fra universitetsmiljøet var plassert her som en reaksjon mot manglende samarbeidsvilje med okkupantene. Av andre artikler i denne delen av årboken nevnes også tvangsarbeidsleiren på Skaugum, og en episode på Billingstad der en hemmelig radiosender var gjemt, men ikke ble funnet under en rassia i en privatbolig. Som avslutningen av denne delen er det to artikler som viser sider ved NATO-virksomheten i Bærum – en del av den kalde krigen i etterkrigsårene.

Den siste delen av Årboken tar for seg sider ved utviklingen av infrastrukturen i Asker og Bærum. Her behandles temaer som en viktig del av moderniseringen av Vestregionen.Artikkelen som går lengst tilbake i tid tar for seg Bærum Jernverk og transporten av malm til og ferdige produkter fra verket. Dampskipets og togets århundre er en annen generell artikkel som viser utviklingen av transportmulighetene på 1800-tallet. Drammensbanen er et godt eksempel på hvordan først Bærum og deretter Asker utviklet seg ved hjelp av dette transport-systemet. At Drammenbanen tidlig ble en moderne jernbane illustreres ved at den var den første statsbane som ble elektrifisert. Også et par glimt fra bilens barndom er med.
Redaktør for årets utgave er Tor Wisting.

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer