Styret valgt for 2018/19

Leder: Bjørn Frodahl, Stabekk, tlf.: 924 52 000
Nestleder: Ole H.P. Disen, Gjettum, tlf.: 915 70 979
Kasserer: Marit Sørnæs, Nesbru, tlf.: 916 49 996
Sekretær: Eva Holo Kostveit, Slependen
Webansvarlig: Steinar Kristensen, Asker, tlf.: 901 78 298
Styremedlem: Kristian Rasmussen, Rykkinn
Styremedlem: Kari Løchen Blakstad, Borgen
Styremedlem: Erling Bergsaker, 1395 Hvalstad

Redaktør av årboken:
Tor Wisting - Mob.: 901 30 340
e-post: twistkom@online.no
Årsrapport 2016
(Kontakt styret)

Årsrapport 2015

Av Frøydis Bryhn Ross

Avslutningen av 2. verdenskrig og fredsdagene for 70 år siden ble feiret nasjonalt med arrangementer, programmer i NRK og i media for øvrig. Lokalt stod Historielaget for vandring fra By i Lommedalen til Holmevassbua der det ble mottatt og sendt meldinger til og fra London i krigsårene. Vi var så heldige å få med oss Trygve Christensen som guide og forteller av virksomheten i marka. Programmet bød også på diktlesing ved Anne Storrusten og Marit Grefsberg, og bak forarbeidet stod Odd Joachim Olsen som fortjener en stor takk! Han tilkommer æren for et program som var variert og innholdsrikt. Vi markerte også at det var 75 år siden landet vårt ble trukket inn i en total krig. En krig der nordmenn ble satt på store prøvelser og vanskelige valg. Mange risikerte livet, mishandling - andre satte sin selvrespekt på prøve. - Våre kommuner hedret våre krigsveteraner, og vi bidro i den anledning og med lokalkunnskap til Budstikkas dekning av 70-års- feiringen.

Budstikka laget også en fyldig reportasje over et registreringsprosjekt som Kulturhistorisk Museum er i gang med. I samarbeid med Historielaget inviterte arkeologer ved Kulturhistorisk Museum til nettdugnad, der frivillige kan bidra til at dokumenter og annet materiale i både Asker og Bærum blir digitalisert og derved tilgjengelig for forskere og andre interesserte. Vi engasjerte oss for at våre medlemmer skulle få sjansen til å være bidragsytere til dette viktige og interessante prosjektet.

Vern av kulturminner handler om å styrke vår kulturelle identitet og vise respekt for de verdier som kulturminner representerer. Dette var også tema for årets Kulturvernkonferanse der tre fra styret deltok. Konferansens tittel var «Rett til kulturarv - kulturvernets rolle». Vi ble inspirert til å reflektere rundt vår rolle som kulturvernorganisasjon, og hvordan vi kan ta vare på vår felles kulturarv. Vi mener det er viktig å engasjere seg når byggeplaner overkjører kulturmiljøer som f.eks. ved fortetting i villaområder.

I juni dro vi til sjøs med «Rigmor». Her fikk vi kyndig informasjon om bygdenes industrihistorie sett fra sjøsiden. For vi startet året med industrien i Asker og Bærum koblet til utstillingen om industrihistorien på Asker Museum. Båtturen ble en hyggelig avslutning på vårhalvåret. Før på året hadde vi besøkt Gamle Fornebus Kultursenter og hørt et interessant foredrag om sveitserstilen etter avviklingen av årsmøtet.

Høsthalvåret inviterte vi til busstur Hurum rundt. Interessen for turen var stor. Vi stoppet ved flere av Hurums kulturminner, og god tid brukte vi på Tronstad gård. Her fikk vi først høre gårdens spennende historie levende fortalt av gårdens eier, før vi beså museet i låven hvor Hurum Historielag har samlet et par tusen gjenstander. En imponerende innsats av et forholdsvis lite historielag. Holmsbu Bad hadde dekket til varmrett og sjokoladekake, og vi rakk en tur oppom Klokkerstua og Hurum kirke før bussen kjørte tilbake til Slependen. En utfyllende omtale av våre arrangementer er blitt lagt ut på vår hjemmeside under «Nyheter». Anbefales!

Grinimuseet er blitt lite påaktet, men nå foreligger det planer for et nytt Grinimuseum. Disse planene vil Bjørn Krogsrud og Lars Hvardal orientere om i september. Et annet interessant tema i høst er historien om Askerkretsen, om Garborgene, Steinsviksparet, Otto og Tilla Hvalstad og mange flere. Arrangementet er i samarbeid mellom museet og Historielaget. Halvdan Koht var utenriksminister da Norge ble okkupert i 1940. Av profesjon var han en av våre mest kjente historikere. Men det er om Koht som målmann og bæring som er tema for kveldens foredrag på Løkke. Da gleder vi oss til å avslutte året med å høre Tom Brenne fortelle om de gamle juleheftene med vekt på bidragsytere i Asker og Bærum. Julemøtet avholdes på Asker Museum med snitter og marsipankake, og i god tradisjon lar vi praten gå.
Årbok nr. 56 har et omfattende innholdsregister. Det er delt i fire hoveddeler; en del med generell lokalhistorie, en del om næringsliv, infrastruktur med vekt på transport, og en om krigen og da Norge ble fritt. Det er med andre ord stoff for enhver smak, for unge og gamle og et godt tips: ypperlig til julegave!
God lesing!

Oppsummering 2014 av Frøydis Bryhn Ross
(Les mer her)
Oppsummering 2013 av Frøydis Bryhn Ross
(Les mer her)
Oppsummering 2012 av Harald Kolstad
(les mer her)
Oppsummering 2011 av Frøydis Bryhn Ross
(Les mer her)
Oppsummring 2010 av Frøydis Bryhn Ross

(Les mer her)

Oppsummering 2009 av Frøydis Bryhn Ross
(Les mer her)
Oppsummering 2008 av Frøydis Bryhn Ross
(Les mer her.)
Oppsummering 2007 av Frøydis Bryhn Ross
(Les mer her.)
Oppsummering 2006 av Frøydis Bryhn Ross

(Les mer her.)

Historielagets styrer 1952 - 2017