Meny

PROGRAM Våren 2023

19. januar kl. 18.00. Foredragsmøte om Fornebu flyplass historie. Sted: Fornebupiloten.
Oslo lufthavn, Fornebu var i Norges hovedflyplass fra 1939 til 1998. Kristian Rasmussen vil foredra om flyplassens historie, en periode med store og svært ulike utfordringer. Gratis adgang.

15. februar kl. 18.00. Foredragsmøte om krigsseilerne på Rykkin, Sted: Henie-Onstad seniorsenter.
Prof. Emerita Liv Wergeland Søbye, som nylig har skrevet boken Krigsseilere hele livet, foredrar om deres historie basert på samtaler med krigsseilere på Heimdal, hjem for krigspensjonister på Rykkin. Gratis adgang.

2. mars kl 18.00. Foredragsmøte om kulturlandskapet i Bærum – 5000 års historie. Sted: Bekkestua bibliotek.                                  Kulturlandskapet i Bærum har gjennomgått store endringer i moderne tid. Tidligere leder av Naturvernforbundet i Bærum, Bjørg Petra Brekke foredrar om denne utviklingen. Gratis adgang.

21. mars kl. 18.00. Årsmøte med foredrag om berging og hjemstransport av polarskipet Maud. Sted: Venskaben i Asker.               I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil Jan Wanggaard foredra om forberedelser og gjennomføring av prosjekt «Maud returns home», for å heve polarskuta Maud og bringe henne hjem fra Nordvestpassasjen til Asker.

22. april kl. 12.00. Vandring med tema Karl den 12. i Asker. Frammøtested; Ravnsborg.
Vidar Ekstrøm tar oss med på vandring i fotsporene til Karl den 12’s soldater under den store nordiske krig. Vi starter ved Ravnsborg og går mot Asker. Gratis deltakelse.

6. mai kl 09.30. Busstur med tema jernalder og vikingtid på Ringerike. Frammøte ved Bjørnegård skole (alternativt Sandvika bussterminal kl 09.40)
Vi besøker byggere av fullskala vikingskip, med tradisjonelle metoder ved Sundvollen og får guidet omvising på kulturminneparken «Veien» med rekonstruerte bygninger fra jernalderen og arkeologisk utgravingsfelt. Lunsj serveres. Deltakerpris for medlemmer 550 kr og ikke-medlemmer 650 kr.

13. mai kl. 12.00. Vandring på Snarøya. Oppmøte ved butikken i Snarøyveien/Bruksveien.
Vandring på Snarøyas sørlige del forbi gammel storindustri og små fiskehavner, nå boligstrøk og kyststi.

10. Juni kl 08.30 kl. Busstur med tema Tømmerfløting og grenselosvirksomhet Frammøte ved Bjørnegård skole (alternativt Sandvika bussterminal kl 08.40).                      Vi besøker Fetsund Lensemuseum, et sentralt nav i den tidligere tømmerfløtingen i Glomma, Soot-kanalen kanal og sluse-system for tømmerfløting mot Haldenvassdraget, og Grenselosmuseet inklusive besøk av koie benyttet av Hans Christen Mamen (Grunnlegger av Asker og Bærum historielag) som var aktiv grenselos. Medlemspris 700 kr. Pris for ikkemedlemmer 800 kr.

11. Juni kl. 11.00. Vandring/omvisning med guidet omvisning på Sem Bruk (gammel sag), høvleri og skifabrikk.                                Vi får omvisning med demonstrasjonskjøring på den gamle vanndrevne sagen på Sem med Vegard Olderheim, samt omvisning på høvleriet og gammel skifabrikk. Sem sag og høvleri er teknisk industrielt kulturminne. Gratis deltakelse.

Deltakelse på arrangement med deltakeravgift krever forhåndspåmelding. Medlemmer vil bli prioritert.  

Med unntak av vandringer og møter med gratis adgang er forhåndspåmelding nødvendig. Når ikke annet er angitt er påmelding til historielaget ved Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no, tlf. 91511467. Påmeldingsfrist en uke før arrangement. Forhåndsbetaling for påmelding skjer til konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr. 12239. Betaling gjøres etter at påmelding er bekreftet.

Adresse

c/o                               Steinar Kristensen
Brendsvollveien 15
1383 Asker

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer