Meny

Månedens kulturminne mai 2022: Sem sag

Det har ligget flere sager langs Askerelva. Sem sag er først nevnt i 1612, da leilendingen Folkvar fikk anledning til å skjære 25 tylfter i året. Men det var kamp om tømmeret som trengtes både til jernverkene, til saltutvinning og til kalkbrenning, i tillegg til trelast, så driften stanset i 1740. Like før 1800 ble det lempninger i sagbruksprivilegiene og sagbrukene fikk en ny glansperiode.
Driften var sesongbetonet fordi man var avhengig av nok vannføring i elva. Dette endret seg da demningen ble bygd. Først i 1890 gikk man over til sirkelsag. Før det var det oppgangssag som gjaldt.
I 1919 overtok Asker kommune og drev fram til 1973. I 1952 sysselsatte saga 20 mann. I 1985 vedtok Asker kommune å verne saga og overlate den til Asker museum for restaurering og drift. Fra 1998 gjaldt det også Albert Seheims ski- og hjulmakerverksted som hadde vært i drift fra 1914 til kommunen overtok det i 1979. Det hender at museet skjærer tømmer for å demonstrere driften. I 2022 skjer det den 29. mai. Saga ligger her

Arbeidere Sem bruk 1909

Asker museums side for Sem sag med bla intervjuer

 

 

 

 

 

Tekst og foto: Ole H.P. Disen
Kilder:
– Asker museum
– Karl Nilsen i ABHs årbok 1976

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer