Meny

Historielaget starter merkingen av «ny» Pilegrimsled gjennom Bærum.

«Tunsbergleden» er et relativt nytt tilskudd til pilegrimsledene i Norge. Den går fra Larvik via Tønsberg, Drammen, Asker kirke og Tanum kirke og støtter sammen med den veletablerte «Osloleden» på Ankerveien ovenfor Øverland. Asker og Bærum Historielag har i mange år hatt ansvaret for merking og vedlikehold av «Pilegrimsleden» fra Fåbro ved Lysakerelva via Haslum kirke, gjennom Bærumsmarka, via Johnsrud i Lommedalen og frem til «Amtsbrua» dvs den gamle fylkesgrensa ved Langebru på Krokskogen.

 

Pilegrimsledansvarlige: f.v. Historielagets Bård Mostveit, Rykkinn, Martin Nickelsen, Blommenholm og Ingvald Leirevaag, Vøyenenga. Mellom seg har de kulturvernkonsulent Elisabeth Skaset, Bærum kommune.

Pilegrimsledansvarlige: f.v. Historielagets Bård Mostveit, Rykkinn, Martin Nickelsen, Blommenholm og Ingvald Leirevaag, Vøyenenga. Mellom seg har de kulturvernkonsulent Elisabeth Skaset, Bærum kommune. Foto: Bjørn Frodahl

 

I Bærum administreres merking og vedlikehold av begge ledene av kommunens kulturminneavdeling.  «Tunsbergleden» skal nå utstyres med det kjente Pilgrimsledsymbolet og Historielaget er tildelt dette oppdraget på strekningen fra Asker grense ved Åstadbakken via Tanum kirke til markagrensa ved Kolsås. Herfra følger leden den blåmerkede stien frem til Ankerveien med DNT – Bærum Turlag – som ansvarlige.

Medlemmer av Asker og Bærum Historielag starter i disse dager arbeidet med merkingen. På grunn av frosten vil noe av skiltingen måtte vente til varmere vær, men målet er at publikum snart kan oppleve hyggelige traveturer langs den nymarkerte leden gjennom Bærum.

Bjørn Frodahl

 

 

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer