Meny

Asker og Bærums historielag årsmøte 2020

Tirsdag 1. september 2020 arrangerte historielaget det lenge utsatte årsmøtet. Opprinnelig skulle møtet vært holdt 25. mars, men både årsmøtet og de resterende arrangementene våren 2020 ble avlyst på grunn av den pågående pandemien.

Årsmøtet ble satt kl. 1800 på Venskaben i Asker sentrum og det var 50 deltakere. Dette var maksimaltallet som var satt av smittevernhensyn. I lokalene holdt man god avstand og med håndsprit tilgjengelig flere steder kunne møtet starte.

Lagets leder Bjørn Frodahl var, sammen med to andre styremedlemmer, forhindret fra å delta, så lagets nestleder Steinar Kristensen ledet møte. Tove Groseth og Hans Christian Skalleberg meldte seg for å signere protokoll.

Styrets årsmelding ble gjennomgått. Både styrets arbeid, arrangementer, prosjekter og økonomi ble presentert. Regnskapet er godkjent av lagets revisor Marit Mortensen, som forøvrig har takket ja til å fortsette som lagets revisor også i 2020.

Særlig fokus formidlet styret om brukermedvirkning. Medlemmene er lagets viktigste ressurs og styret manet til at medlemmene kan engasjerer seg så mye de kan. Styret presenterte i denne sammenheng planer for en medlemsundersøkelse som vil komme i løpet av høsten.

Valgkomiteens leder, Vegard Olderheim, presenterte innstillingen for valg av det nye styret. Alle, inkludert et nytt styremedlem, Randi Brelin Furu, ble valgt ved akklamasjon. Kari Løchen Blakstad forlater styret, og historielaget takker for innsatsen. Ragnhild Tangen ønsket ikke gjenvalg til verv i Valgkomiteen, og her ble Tove Groseth valgt ved akklamasjon. Kari Gro Tveito overtar lederansvaret i valgkomiteen etter Olderheim.

Blomster ble delt ut til årbokens redaktør Svein Ola Hope for ekstra innsats i 2019. Ansvarlige for fadderordningen i historielaget i hhv Asker og Bærum; John R. Hanevold og Bård Mostveit, ble særlig takket for ekstra innsats for fadderstedene og andre prosjekter. Begge fikk fortjent blomst. Valgkomiteens leder fikk også blomst for arbeidet med å lede valgkomiteen.

Etter en pause med kaffe og muffins, ble litteraturprisen for 2019 tildelt Liv Frøysaa Moe.

Prisen fikk hun først og fremst for sitt arbeid med de to bøkene «Kulturminner i Bærumsmarka» og «Kulturminner i Vestmarka», utgitt av Bærum Turlag med støtte fra Historielaget.  Begge bøkene er særdeles nyttige for folk som ferdes i marka og som gjerne vil vite mer om gamle setervoller, hytter og steder de passerer. I tillegg til disse bøkene har prisvinneren skrevet et stort antall artikler om Månedens kulturminne på nett i de årene hun var ansatt ved Bærum kommunes kulturvernkontor. Her var spennvidden stor: hun skrev f.eks. om Frelsesarmeen, om kølabonner, om Stovivollen og om Skuibakken.

Etter utdelingen holdt Trygve Christensen et spennende og meget informativt foredrag om «Milorg i Asker og Bærum». At temaet fenger viste en engasjert forsamling både underveis og etter foredraget.

Etter dette ble forsamlingen takket for frammøtet, engasjementet og ønsket vel hjem.

Tekst/bilder: Ole Disen / Steinar Kristensen

 

 

 

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer