Meny

Program høst 2019

Torsdag 13. juni kl. 17:00

Vi besøker VEAS-anlegget på Bjerkås som siden 1980-tallet har vært avgjørende for kloakkrensing og vannkvalitet rundt og i Oslofjorden.  Over en strekning på 42 km fra Bryn i Oslo bringer tunnelen med seg kloakk fra hundretusener av mennesker til renseanlegget i Asker. Oppmøte hos VEAS på Bjerkåsholmen nær grensen mot Slemmestad.

Lørdag 15. juni

Bærums Verk-dagene: Vi deltar med stand, informasjon og boksalg.

Onsdag 21. august kl. 18:00

Vandring langs Lysakerelvas nedre del. Lysaker fortsetter sin radikale forandring og med områdets interessante historie ser vi det som viktig å oppsøke steder og historiene bak før det meste er bygget ned. Fremmøte ved Lysaker stasjon – elvesiden. Ca. 2 timer. Vandringsleder: Bjørn Frodahl

Lørdag 7. september kl. 13:00

Vandring husmannsplassene Tveiter. Vi vil denne dagen ha fokus på husmannsvesenet i Asker og spesielt husmannsplassene til Tveiter gård. Fremmøte ved Bryggerhuset på Tveiter gård. Veien inn er stengt med bom. Korteste vei er å gå fra parkeringsplassen ved bommen i Holtsmarksvei, og følge grusveien ca. 1,5 km derifra til Tveiter. Vandringsleder: Erling Bergsaker.

14 september kl. 13:00

En ny Fornebuvandring. Interessen for Fornebus nære historie er så stor at vi fortsetter med en ny vandring denne gang på øst- og sydsiden av halvøya. Fremmøte ved inngangen til Fornebu senteret. Oppmøte ved hovedinngangen til Fornebu S kjøpesenter (ved Snarøyveien og bussholdeplassen Fornebu Vest). 4 timer gratis parkering i kjøpesenteret. Vandringsleder: Kristian Rasmussen.

18.– 21. september Busstur

Sønderjylland og Nord-Tyskland byr på mer enn 1000 års dansk historie. Vi flyr til Billund hvor vi møter bussen vår og besøker: Nordens eldste by Ribe, Jellingesteinene, middelalderslottet Gottorp, historiske Danevirke og Hedeby, Dybbøl skanse hvor preusserne valset over danskene i 1864 og det mer rolige Christiansfeldt. Turen er fulltegnet.

Tirsdag 8. oktober kl. 18:00

Omvisning i Villa Grande og Holocaustsenteret – krigstidens Gimle – i Huk Aveny 56 på Bygdøy. Ikke fellestransport. Parkeringsmuligheter.

Lørdag 19. oktober kl. 13:00

Vi besøker Arbeidermuseet og en typisk arbeiderbolig i Sagveien 28, Oslo. Besøkene inngår i en vandring i strøket rundt Beyerbrua, Hjula veveri og Hønselovisas hus. Ikke fellestransport. Ta trikk til Biermannsgate og gå 3-4 minutter: Trikk nr. 11 fra Stortorvet, nr. 12 fra Aker brygge, eller nr. 13 fra Bekkestua.  Alternativt, ta buss til Alexander Kiellands plass og gå 5-6 minutter: Buss nr. 34 fra Jernbanetorget eller nr. 54 fra Nationaltheatret. Det er parkeringsmuligheter i Mølla Park, innkjøring fra Sannergata.

Tirsdag 5. november kl. 18:00

Omvisning i Evje skolemuseum, Evjebakken 20, Gjettum. Evje er Bærums eldste skole fra 1865. Omvisningen ledes av Jorunn Guriby.

Onsdag 20. november kl. 18:00

«Den siste istiden», istrafikken i Asker på 18- og 1900-tallet. Foredrag ved Eyvind Bagle, Norsk Maritimt Museum.  Møtet holdes i Holmen Sanitetsforenings lokaler, Nesbruveien 79, Nesbru.

Tirsdag 10. desember kl. 19:00

Julemøte i Asker Museum.  Museets bestyrer, Fredrikke Hegnar von Ubisch, forteller om juleskikkene i Tilla og Otto Valstads tid. Etter foredraget inntar vi en liten juletallerken. Entre kr. 200,- for medlemmer, kr. 300,- for ikke-medlemmer. Påmelding til Ole Disen på tlf. 915 70 979. Påmelding og forhåndsbetaling til konto 1627 07 25639 senest 5. desember.

Hjertelig velkommen.

Laste programmet ned som PDF? Det gjør du her

Tidligere års programmer finner du her

Program sommer og høst 2019
20.06.2019

Adresse

c/o Bjørn Frodahl
Skogvn. 115 B
N-1369 Stabekk

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer