Meny

Foredragsmøte om kulturlandskapet i Bærum– 5000 års historie.
02.03.23

Referat:

Om lag 70 tilhørere hadde tatt veien til Bekkestua bibliotek denne første torsdagen i mars 2023. På agendaen stod Bærum kulturlandskap gjennom 5000 år – ingen kort historie med andre ord. Tidligere leder av Naturvernforbundet i Bærum, Bjørg Petra Brekke tok forsamlingen med på en reise igjennom Bærum de siste 10 000 år. Fra isen trakk seg tilbake og landet «steg opp av havet» og til landbruket ble introdusert for om lag 5000 år siden, var Bærum et område med jegere og sankere. Siden introduseres landskapet både for beitedyr og dyrking. Landskapet endres sakte men sikkert mot det som vi tenker på som kulturlandskap. Brekke viet store deler av foredraget til å snakke om kulturlandskapet de siste par hundre år, og nyere tid. Landskapet er i stadig endring – særlig i presskommune som Bærum. Vi kunne erfare at mens det i 1907 var over 40 000 dekar dyrket mark i Bærum, er det nå i 2023 om lag 14 000 tilbake. Foredraget var godt med gode bilder og illustrasjoner, samt god og høy lyd.

 

 

Tidligere leder av Naturvernforbundet i Bærum, Bjørg Petra Brekke foredrar om utviklingen av kulturlandskapet i Bærum gjennom 5000 år, et landskapsrom som særlig har gjennomgått

Høykjøring på Tandberg gård 1932 .
Foto:Bærum bibliotek

store endringer i moderne tid. Gratis adgang.

 

Dato: 2. mars.

Tid:  kl 18.00.

Sted: Bærum bibliotek Bekkestua, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

 

 

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer