Meny

Foredragsmøte om Hans Nilsen Hauge
10.11.22

Referat fra møtet:

 

Allsidige Hans Nilsen Hauge presentert for historielaget.

10 november fikk i overkant av 35 fremmøtte høre en interessant og levende fremstilling av Hans Nilsen Hauge, som en allsidig og ikke minst særdeles produktiv person og samfunnsbygger. Det var Jørn Bue Olsen som foredro for Asker og Bærum historielag i Holmen Kirke.

Jørn Bue Olsen har nylig sammen med Leif-Gunnar Forsth gitt ut boka «Et liv i lys og mørke – en dramatisert biografi om gåten Hans Nilsen Hauge. Det var denne boka som var utgangspunkt for foredraget han holdt for historielaget. Bue Olsen startet foredraget med å lese en sekvens fra boka, som beskriver Hans Nilsen Hauge som arrestant i 1799 i Trondhjem, og hvor han i sin fuktige celle skrev salmen «Jeg er hos gud i Nåde».

Jørn Bue Olsen foredrar og svarer på spørsmål om Hans Nilsen Hauge, for Asker og Bærum historielag. Foto:Ereling Bergsaker

Bue Olsen fulgte opp med å synge denne salmen, og tonen var satt for foredraget, som videre var fokusert på Hans Nilsen Hauge som en sin tids viktigste samfunnsbyggere, og gründer.  Bue Olsen beskrev Hans Nilsen Hauge, basert på funn i arbeidet med sin doktoravhandling om etiske dilemma for ledere i konkurranseutsatte bedrifter, Hans Nilsen Hauge som en av Norges største entreprenører, finansmenn, forfattere og handelsmenn, samt en av Norges største ledere.

Bue Olsen koblet også Hauge til Asker ved å kommentere forholdet mellom Askers samtidige sogneprest Jacob Neumann og Hauge. Selv om Neumann langt fra var Haugianer hadde han en del av de samme filosofier med hensyn til samfunnsutvikling, og det ble antatt at det ikke var behov for Hauge i Asker, når en hadde Neumann.

Spørrelysten i forsamlingen etter foredraget, bekreftet at man hadde fått et interessant foredrag som belyste nye sider ved den historiske personen.

 

Tekst/foto: Erling Bergsaker

 

 

 

Jørn Bue Olsen foredrar om Hans Nielsen Hauge sin aktivitet, med hovedfokus på virksomhet i Asker og Bærum, med

Holmen kirke ca. 1970. Holmen kirke sto ferdig bygget i 1965 og ble innviet samme år. Den er bygget som arbeidskirke og menighetshus. Foto: Stenseng/Asker bibliotek

utgangspunkt i bok han nylig har skrevet. Foredraget holdes i Holmen kirke og det er gratis adgang.

Hans Nielsen Hauges grav, gamle Akers kirkegaard, Kristiania. Foto: Oslo bumuseum/Digitaltmuseum.no

 

Dato: 10. november

Tidspunkt: kl. 18.00.

Sted: Holmen kirke

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer