Meny

En vandring til husmannsplassene ved Tveiter i Asker
07.09.19

Referat:

Regnet får ta skylden for at frammøtet ikke ble større under vandringen til Tveiters husmannsplasser.  Men vi 15 som var møtt fram ble grundig informert av en godt forberedt Frøydis Bryhn Ross, Historielagets tidligere mangeårige leder.

Tveiter er en gammel gård.  På gården er det funnet en klebersteinsgryte fra yngre jernalder. Asker kommune kjøpte gården med tre husmannsplasser og 4000 da. skog i 1970 med plikt til å bevare eiendommer som kulturminne til beste for innbyggernes friluftsliv. Selger var Benny Holtsmark (tante Benny), hvis familie hadde eid gården siden 1849. Gårdens lokaler har siden vært leid ut til selskaper.

Fra Tveiter fortsatt vandringen til de tre husmannsplassene som alle er leid ut til fritidsbruk. Både på Svensrud og Kølabonn ble vi tatt imot av brukerne, begge av Holtsmarks slekt. Maleren Bernhard Folkestad holdt til i Kølabonn i nær 30 år til han døde i 1933. Mange kunstnerfester har funnet sted i de små rommene.  Herman Wildenvey har udødeliggjort en av dem i diktet «Jonsoknatt». På Mobråtan ble i sin tid filmen om Mormor og de åtte ungene innspilt.

OHPD

Vi vil denne dagen ha fokus på husmannsvesenet i Asker og spesielt husmannsplassene til Tveiter gård. Fremmøte ved Bryggerhuset på Tveiter gård. Veien inn er stengt med bom. Korteste vei er å gå fra parkeringsplassen ved bommen i Holtsmarksvei, og følge grusveien ca. 1,5 km derifra til Tveiter. Turen antas å ta omkring 4 timer, så ta med niste og noe varmt på termosen. Vandringsleder: Frøydis Bryhn Ross.

Kølabonn 1980. Fotograf: Stenseng. / Asker bibliotek

Tid: lørdag 7. september kl 13

Varighet: ca. 4 timer (husk niste)

Oppmøtested: Bryggerhuset på Tveiter gård

Her kan du lese om husmannsplassene i Asker i Arvid Fossums bok «Husmannsplasser i Asker» ved Nasjonal biblioteket.

 

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer