Meny

Busstur. Kjerraten i Åsa og tømmerfløting fra Tyrifjorden til Bogstadvannet
24.09.22

Referat fra turen:

Historielagets tur 24 september gikk med full buss gjennom Marka fra Sørkedalen til Damtjern og Kjerraten i Åsa. Deretter hadde vi et interessant besøk på Ringeriksmuseet.
Turen hadde som primært mål å se på den historiske tømmerfløtingen i Nordmarka og Krokskogen, som fram til 1963 bidro til å forsyne sagbrukene ved Bogstadvann og langs Lysakerelva ned tømmer.

Ved fundamentet til Kjerrat nr. 12 ved Storflåtan, den største og øverste av kjerratene i kjerrat-systemet. (Foto Bjørn Frodahl)

Vi fulgte fløtningsvassdraget motstrøms fra Sørkedalen, opp Langlia, via Kringla, Svarten og til Stoflåtan. Vi så på sporene etter tilrettelegging for fløtingen underveis, og på fundamentene til 12-eren, den øverste av kjerratene i kjerratsystemet som fraktet tømmer fra Steinsfjorden og opp til Damtjern og Storflåtan.
Etter lunsj ved 12-eren besøkte vi den gjenoppbygde kjerrat nr. 5, samt kjerratmuseet i Åsa. Her fikk vi en levende beskrivelse av både bygging og drift av kjerraten, som var i drift fra 1807 til 1849.
Som avslutning på dagen besøkte vi interessante Ringerike museum med informasjon om stedets betydning både under den store nordiske krig, Jørgen Moe samt lokalt hjemmefrontmuseum.

Orientering og omvisning på Kjerratmuesset. (Foto Bjørn Frodahl)

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————

Busstur «motstrøms» langs fløtningstraseen fra Sørkedalen via Langlia, Kringla, Svarten, Storflåtan og Damtjern. Stopp ved levninger fra det gamle anlegget. Besøk på Kjerratmuseet i Stubdal og Ringerike Museum i Norderhov. Servering av enkel lunsj underveis. Medlemspris 525 kr. (ikke-medlem 650.-).

Kjerraten i Åsa. Av junior – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19203060

Dato:  24. september

Tid: kl 08:15

Med unntak av vandringer og møter med gratis adgang er forhåndspåmelding nødvendig. Når ikke annet er angitt er påmelding til historielaget ved Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no, tlf. 91511467. Forhåndsbetaling for påmelding skjer til konto nr. 1627 07 25639. Påmeldingsfrist en uke før arrangement.

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer